Kompani Shërbimesh Financiare

Një kompani e cila ofronte shërbime të larta dhe të specializuara financiare kërkonte të ishte në gjëndje të shpjegonte detajet e ndërlikuara të sigurisë së tyre financiare tek ekzekutivët e rinj, me synim që të dërgonte përfaqësuesit e saj të shitjeve për të mbyllur një shitje me ata. Ne fillimisht, analizuam kërkesat dhe nevojat e klientit tonë, dhe më pas ju prezantuam atyre qasjen, strategjinë e kompanisë tonë dhe hartimin e fushatës. Menjëherë pas prezantimit, ne filluam të punonim për zhvillimin e skriptit dhe hartimin e listës për menaxherët nën moshën 30 vjeç.

Faza e parë zgjati 3 muaj. Faza e parë përmbante kontaktet dhe lidhjet me kompanitë e duhura dhe mbylljen e takimeve për klientin tonë. Brenda një periudhe 4 mujore ne siguruam 12 takime face – to – face dhe 17 takime telefonike dhe arritëm një shifër të konsiderueshme shitjesh. Të gjitha shitjet u bënë në bazë të parametrave statistike që vendosi klienti jonë.

  • Shërbimi: Takime për Shitje
  • Rezultati: Është një rezultat i kënaqshëm i pazbuluar ende, sepse klienti jonë është aktualisht duke analizuar qasjen e tyre të shitjeve për një bashkëpunim të mëtejshëm me shërbimet që ofron CLL.